12
Nov

postedbyYousef

d40x.gif
nikon.jpg

I want this camera. my birthday is coming up soon.. take some notes.

LINK

 

This entry was posted on Monday, November 12th, 2007 at 7:35 pm

No Responses to “Nikon D40x”

 1. Nameless says:

  Just checked the price ULLA ULLA ULLA ULLA YA WAILIK MIN ALLAH $619.95!!!! Shda3wa! Do you wanna use my old Nokia? It has a camera phone in it 😛

 2. Nameless says:

  oo ba3dain mara tabee key port mara tabee MAC al7een tabee camera, moo chinik wayed imdallil 3omrik? 😛

  (j/k j/k buddy sorry im on a roll 🙂 )

 3. Yousef says:

  Nameless kilha 170kd! kho ma6alabt sayarah ana! o thanks 3al offer aal nokia aal 😛 o bs yoba hawwanah manaby il key chain.. masiwat 3alaina! 😛

 4. Mishary says:

  Yousef, ashkaraaaaaaaaaa 7a6 link !! o shino mo link 7ag el company malat’haa 7a6 amazon !!! ya3ni qaseb 6elbohaaaa ley !!!

 5. Yousef says:

  Mishary ee bil3amala 😀 3ayal shkhanat ilrabi3!! o shkhanat il okho!! (adry feek 7amad garait.. latsawy nafsik matesma3) 😉

 6. Mishary says:

  ya 3alaaam sheftaaw refeej chethy dafsh !!!!! 🙂 yabey hadeyaa !! o 7a6 bebloga ena yaby hadeyaaa sij 3elaa o ham still many yayebleek .. ee many yayeeb 😛

 7. Yousef says:

  Mishary madry sharid 3alaik… ayshay bagola lik mayinfa3 agoola bil blog…. 😡

 8. Hamad says:

  yousef: ana mowathaf yedeeed.. 3endik ba3th enaas eli erfa3aw ma3ashat’hom e6leb camera w macbook pro w key chain madry eshkint tabi ba3ad la w gola eyeblik hardees eb darba ba3ad.. eshkhanat raf3at elma3ash 3ayal ?:P karahni lol

 9. Yousef says:

  Hamad inta wain wana wain! rabi3 halwagt mayfedooon.. 7ata hardees illy gelt 3anna i7aasbonik 3alaih! ibhalziman mayfeed
  ‘3air il okho! 😀

 10. Mishary says:

  Hamad, Sij sij karahteeeeeeeeeeeek !!! 🙂 al7eeen esadeeeg hathaak o yez3al men sejaa !! 🙂

  Yousef, e7em e7em …. 🙂

 11. pumkinah says:

  olah olaaaah 3 gifts leesh sadaaaam ?!! 😛

 12. Yousef says:

  pumkinah la’3irrich.. ilkalam ibalash 😛