04
Nov

postedbyMishary

bedtimestories500x710.jpg

For those of u who LOVES reading before they sleep .. i think they will love this idea .. (( walla chaaan eyeneeey 3awaar raaaaaaaaaaas men legrayaa !)).

More info Here.

 

This entry was posted on Sunday, November 4th, 2007 at 11:58 am

No Responses to “Reading .. Reading .. Reading …”

 1. INTER-DE-MILANO says:

  walaa kaa design 7ag cover wayeeeed 7ilooo .. bas kaa 7aag reading madreee laaaaiishhhh 😛

 2. Mishary says:

  hatha takhayaaal law eb tegraa awal sa6er ely 3end eryoleek walah chan tenkeser ergobteek wenta etmedhaa !

 3. pumkinah says:

  hatha ynf3 ayaam el jam3a 3shan etraje3 mena belail gbl la tnaam 😛 also 7g el yahaal negra lehum qe9a gbl la ynamoon bs khooofik y6l3 el 7elm mn rasek wnta nayem!

 4. Mishary says:

  pumkinah, hehehehehehehehehehehehe laa bas sij 3ala goltech yenfa3 7ag el moraja3a 7ag ayam el jam3aa 😛

 5. INTER-DE-MILANO says:

  Mishary looooooooooooool 7elwaaa 😛

 6. Mishary says:

  INTER-DE-MILANO, walah geltleek mara wa7da raje3 emte7aneeek o ge6 rasek o naaam !! 🙂 o BTW mabrook 3al takharooj o 3o’bal el wathefa inshalla 🙂

 7. INTER-DE-MILANO says:

  Mishary hehehe ya ba3ad 3omre wallaa mashkooor 🙂 alaaah ibareeek feek 🙂 ameen inshalaa 🙂