26
May

postedbyMishary

Guys check out this guy here, He’s not the least bit bothered or held back by his english! Sij mayta3a6aal! 😛

 

This entry was posted on Monday, May 26th, 2008 at 7:49 am

No Responses to “Me No English..”

 1. ROUDAN says:

  haha hatha yihoon, inta shoof el awadim eli ga3da itikathar dar madara. Nice blog, you made my day.

 2. Mishary says:

  ROUDAN Anaaa ya3jebooni hal jenseyaa .. maygoloon madriii aw ma3aref !! edaber 3omra edaber 3omraa !! o ham Thanks for the comments o keep reading 😛

 3. Pure says:

  lol, but good for him at least he’s trying ; )!

 4. BB says:

  waaaaaay amooot 3ala el ma9riyeeeen
  fi 7ayati ma shift ‘7ffat 6eeena nafs hm
  eg’6b ba6nik o e’67ak 😀

 5. armagadon says:

  lol, really funny mishary, i recieve this video in ma e-mail.

 6. hespeaks says:

  lol. now that was funny ..
  “what do u sink, football, audience in tv ,, what u sink? ”

  man, that was funny. eeeh walla, me no enlidh, me this ? 😛

 7. INTER DE MILANO says:

  LooooooL ee ma9rii mayenkhaf 3aleeh :Pp …… hatha ahwaan tekfaa 3ayal check ili ba6areshlikom iyaah inshalaa thaak 3ad bol bol bil english wil isharaaat also ;))

 8. pumkinah says:

  hehehe aham shy ena lma tewahag awal shy kamal broo7a 😛 7agar ele el mfrooth ys2la 3n his opinion 😛

 9. Z'3an6oo6a says:

  ana faaaaaaahim … hehehehehe